Gabinet nieczynny

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem zakażenia koronawirusem gabinet logopedyczny będzie nieczynny do odwołania.

Dbajcie o siebie i swoje pociechy i pozostańcie w domach.

Joanna Czapla

Nowa siedziba Sygmusa

Miło mi poinformować wszystkich aktualnych i przyszłych pacjentów, że od marca 2020 r. zmienił się adres gabinetu i w związku z tym pacjenci przyjmowani są w nowej siedzibie Sygmusa przy ul. Pokoju 5 w Siemianowicach Śląskich.

Serdecznie zapraszam do nowego gabinetu!

Witaj w SYGMUSIE!

Nazywam się Joanna Czapla, jestem nauczycielem dyplomowanym, członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów.

Od wielu lat pracuję jako logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog i glottodydaktyk z małymi dziećmi oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, z młodzieżą i z dorosłymi.

Prowadzę także zajęcia ze studentami logopedii, neurologopedii oraz terapii pedagogicznej z elementami rewalidacji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Krakowie i Cieszynie.

Technologia FORBRAIN

W gabinecie stosuję technologię FORBRAIN:
• trening słuchowy
• terapia jąkania
• terapia dysleksji
• terapia nadpobudliwości
• terapia SI
• terapia osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Moja praca

W swojej pracy spotykam się z osobami z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem, różnorodnymi zaburzeniami mowy, takimi jak:

• opóźniony rozwój mowy,
• dyslalia,
• niepłynność mowy,
• rozszczep wargi i podniebienia,
• afazja,
• dysartria,
• dysleksja.

Moje publikacje

Moje publikacje

Jestem autorką tekstów z dziedziny logopedii i pedagogiki specjalnej w publikacjach Teczka pracy logopedy i Teczka pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz czasopismach:

• Forum Logopedy,
• Doradca Nauczyciela Przedszkola,
• Wychowanie w Przedszkolu,
• Doradca Dyrektora Przedszkola oraz Mały Uczeń,
• Głos Pedagogiczny.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu
Plany terapii z kompleksowym zestawem ćwiczeń do pracy z pacjentem z afazją
Szepty i okrzyki w zdaniu i wierszyku

Partnerzy

Gabinet jest czynny codziennie oprócz niedziel i świąt. Terminy wizyt ustalane są indywidualnie wg potrzeb pacjentów po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

NOWY ADRES GABINETU!

PRYWATNY GABINET LOGOPEDYCZNY „SYGMUS”
ul. Pokoju 5,
41-103 Siemianowice Śl.
asia@neurologopeda.asia
512-125-125