Terapia stacjonarna w Sygmusie

Szanowni Państwo

Informuję, że od 2 czerwca 2020 roku Gabinet Logopedyczny Sygmus wznawia działalność stacjonarną.

Od czerwca proponujemy dwie formy zajęć:

 • terapia on-line;

 • zajęcia bezpośrednie realizowane w gabinecie.

 Prosimy o bezwzględne stosowanie poniższych zasad w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19:

 • wizyta bezpośrednia trwa – 45 minut lub 60 minut (zależnie od wybranego wariantu);

 • poczekalnia jest nieczynna więc bardzo proszę o punktualne przychodzenie na wizytę;

 • po wizycie należy wyjść z gabinetu, wszelkie pytania można zadawać podczas wizyty lub telefonicznie w wyznaczonych godzinach;

 • 15 minut pomiędzy zajęciami to czas przeznaczony na dezynfekcję;

 • na terapię będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe;

 • pacjent niepełnoletni może przebywać na terenie gabinetu z jednym opiekunem;

 • proszę o zminimalizowanie liczby wnoszonych na teren gabinetu rzeczy osobistych;

 • wszystkie osoby wchodzące do gabinetu zobowiązane są zdezynfekować ręce niezwłocznie po przyjściu ;

 • przed wejściem do gabinetu pacjentowi i opiekunowi zostanie zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym;

 • opiekun przyprowadzający dziecko powinien posiadać własną maseczkę lub przyłbicę ochronną;

 • w czasie trwania zajęć preferowane jest przebywanie rodziców/opiekunów poza gabinetem;

 • rodzic uczestniczący w terapii zobowiązany jest posiadać maseczkę (lub przyłbicę) i jednorazowe rękawiczki;

 • rodzic uczestniczący w terapii znajduje się w odległości 2 metrów od terapeuty;

 • preferowana forma płatności: bezgotówkowa.

Terapia on-line w Sygmusie

Szanowni Państwo

Zapraszam na zajęcia on-line za pośrednictwem komunikatorów:

Skype, Zoom, Hangouts lub Messenger.

Terapia trwa od 30 do 60 minut w zależności od potrzeb.

Płatności przyjmuję na konto:

90 1140 2004 0000 3902 7365 1598

Sygmus w serwisie YouTube

Sygmus w serwisie Facebook

Nowa siedziba Sygmusa

Miło mi poinformować wszystkich aktualnych i przyszłych pacjentów, że od marca 2020 r. zmienił się adres gabinetu i w związku z tym pacjenci przyjmowani są w nowej siedzibie Sygmusa przy ul. Pokoju 5 w Siemianowicach Śląskich.

Serdecznie zapraszam do nowego gabinetu!

Witaj w SYGMUSIE!

Nazywam się Joanna Czapla, jestem nauczycielem dyplomowanym, członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów.

Od wielu lat pracuję jako logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog i glottodydaktyk z małymi dziećmi oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, z młodzieżą i z dorosłymi.

Prowadzę także zajęcia ze studentami logopedii, neurologopedii oraz terapii pedagogicznej z elementami rewalidacji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Krakowie i Cieszynie.

Technologia FORBRAIN

W gabinecie stosuję technologię FORBRAIN:
• trening słuchowy
• terapia jąkania
• terapia dysleksji
• terapia nadpobudliwości
• terapia SI
• terapia osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Moja praca

W swojej pracy spotykam się z osobami z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem, różnorodnymi zaburzeniami mowy, takimi jak:

• opóźniony rozwój mowy,
• dyslalia,
• niepłynność mowy,
• rozszczep wargi i podniebienia,
• afazja,
• dysartria,
• dysleksja.

Moje publikacje

Moje publikacje

Jestem autorką tekstów z dziedziny logopedii i pedagogiki specjalnej w publikacjach Teczka pracy logopedy i Teczka pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz czasopismach:

• Forum Logopedy,
• Doradca Nauczyciela Przedszkola,
• Wychowanie w Przedszkolu,
• Doradca Dyrektora Przedszkola oraz Mały Uczeń,
• Głos Pedagogiczny.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu
Plany terapii z kompleksowym zestawem ćwiczeń do pracy z pacjentem z afazją
Szepty i okrzyki w zdaniu i wierszyku
Autyzm. Ćwiczenia logopedyczne do pracy z dziećmi

Partnerzy

Gabinet jest czynny codziennie oprócz niedziel i świąt. Terminy wizyt ustalane są indywidualnie wg potrzeb pacjentów po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

NOWY ADRES GABINETU!

PRYWATNY GABINET LOGOPEDYCZNY „SYGMUS”
ul. Pokoju 5,
41-103 Siemianowice Śl.
asia@neurologopeda.asia

512-125-125

Polityka-Prywatności