Moje wykształcenie

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Podyplomowe Studium Neurologopedii

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław

Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Tytuł: magister pedagogiki

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław - Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki

Tytuł: licencjat – nauczyciel dziecka młodszego

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN, Gdańsk

Studia glottodydaktyczne – licencja glottodydaktyka

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Jelenia Góra

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki

Doskonalenie zawodowe

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna – Zakłócenia dźwięków mowy w rożnych zaburzeniach. diagnoza i terapia logopedyczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Języka Polskiego, Katowice

I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – Logopedia w teorii i praktyce

PTL Oddział Katowice

PEWNIAK – Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice

VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL – Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy

PTL Oddział Katowice

VII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL – Opóźnienia rozwoju mowy o różnej etiologii

PTL Oddział Katowice

Diagnoza i terapia dyzartrii

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice

Warsztaty: Terapia neurobiologiczna – doświadczenia praktyków

Omega Stage Systems Konferencje Logopedyczne, Kraków

Warsztaty: Afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy – metody diagnozy i terapii

Omega Stage Systems Konferencje Logopedyczne, Kraków

Konstruowanie programów indywidualnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym

Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa „SOKRATES”, Siemianowice Śląskie

VI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL – Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka

PTL Oddział Katowice

Konferencja – Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS, Katowice

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” Kielce

V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL – Logopedia Śląska w teorii i praktyce – część II

PTL Oddział Katowice

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – założenia nowej podstawy programowej w świetle reformy

Grupa Edukacyjno – Szkoleniowa „SOKRATES”,Siemianowice Śl.

Szkoła i rodzice sprzymierzeńcami w obszarze zapewniania bezpieczeństwa uczniom

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa

„Profesor XXI” – Diagnostyka edukacyjna

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa

Terapia sztuką w praktyce pedagogicznej

Instytut Kształcenia Nauczycieli „PROGRES”, Kraków

Konferencja – Diagnoza i terapia dysglosji

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice

III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL – Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym

PTL Oddział Katowice

Programy profilaktyczne – przeciwdziałanie zjawiskom pedofilii

WOM, Katowice

Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Instytut Kształcenia Nauczycieli „PROGRES”, Kraków

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Instytut Kształcenia Nauczycieli „PROGRES”, Kraków

Literatura bawi, uczy, wychowuje

MAC Edukacja, Katowice

Diagnoza i terapia dysleksji (ścieżka edukacyjna)

Instytut Kształcenia Nauczycieli, Kraków

Psychologia rozwoju tożsamości

Instytut Kształcenia Nauczycieli, Kraków

Psychologia osobowości

Instytut Kształcenia Nauczycieli, Kraków

Metody wspomagania pamięci

Instytut Kształcenia Nauczycieli, Kraków

ADHD – jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu– podstawy diagnozy

Instytut Kształcenia Nauczycieli, Kraków

XXIV Letnia Szkoła Animatorów - Inspiracje do pracy i bycia

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – Oddział Warszawski, Ogrodniczki

Kurs „Metoda V. Sherborne”

Agencja Usług Psychologiczno – Doradczych „Szansa”, Wrocław