Moje publikacje

Forum Logopedy nr 24/2018 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Scenariusz zajęć dla dzieci 3-letnich z ORM

Wychowanie w Przedszkolu nr 38/2018 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Zabawki w naszej sali. Scenariusz zajęć logopedycznych 

Wychowanie w Przedszkolu nr 32/2017 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Sygmatyzm, czyli seplenienie u dzieci w wieku przedszkolnym

Wychowanie w Przedszkolu nr 31/2017 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Totet czy kotek, todut czy kogut? Kappacyzm, gammacyzm – częsty problem przedszkolaków.

Wychowanie w Przedszkolu nr 30/2017 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Opóźniony rozwój mowy małego dziecka i dziecka w wieku przedszkolnym

Wychowanie w Przedszkolu nr 29/2017 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Wstępna diagnoza i zabawy logopedyczne w przedszkolu 

Wychowanie w Przedszkolu nr 27/2017 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu. Komunikacja – jedna z najważniejszych potrzeb człowieka.

Głos Pedagogiczny 2016 r. Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Ja się nie odzywam. Problemy dziecka z mutyzmem wybiórczym.

Emocje w przedszkolu 2015 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Integracja i edukacja włączająca w przedszkolu

Wychowanie w przedszkolu nr 9/2015 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Przedszkolak z zaburzeniami odżywiania

Wychowanie w przedszkolu nr 8/2015 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Dziecięce wybuchy złości

Wychowanie w przedszkolu nr 6/2015 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

„R” czy „L”? Terapia dziecka z rotacyzmem w wieku przedszkolnym

Wychowanie w przedszkolu nr 4/2015 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Dziecko z cukrzycą w przedszkolu

Wychowanie w przedszkolu nr 1/2015 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Seplenienie się nie zmieni, gdy terapii nie docenisz

Wychowanie w przedszkolu nr 1/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Logopedyczne zabawy dla przedszkolaków

Teczka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą z Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego. Marzec 2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Scenariusze zajęć dla osób z ograniczeniami sprawności ruchowej

Forum Logopedy nr 3/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Studium przypadku pracy z Danielem i Michałem – dziećmi z ORM

Zajęcia z pomysłem:

 • Scenariusz zajęć dla dziecka 2-letniego z NORM

 • Scenariusz zajęć dla dziecka 3–letniego z SORM z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

 • Jak pracować z dzieckiem z ORM wskazówki dla rodziców

 • Jak pracować z dzieckiem z ORM wskazówki dla logopedów

Forum Logopedy nr 2/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Zajęcia z pomysłem. Scenariusze zajęć dla 5-latków, dzieci klas I-III. Ćwiczenia emisyjne i dykcyjne. Wierszyki do ćwiczeń dykcji

Doradca Nauczyciela przedszkola nr 34/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Dziecko z niedosłuchem w przedszkolu

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 33/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 32/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Nerwice mowy u dzieci przedszkolnych

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 31/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Dziecko z dyzartrią w przedszkolu

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 30/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

 • Dziecka  z alalią

 • Czy moje dziecko cierpi na alalię? Materiały informacyjne dla rodziców

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 29/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

 • Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazji

 • Scenariusz zajęć logopedycznych z rodzicami dla 5-latków

 • Logopedyczne zabawy dla małego przedszkolaka do wykorzystania w przedszkolu i w domu

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 28/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Praca z dzieckiem ze SLI

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 27/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Dziecko z zespołem Downa w przedszkolu

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 26/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 25/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Mobilna rekreacja muzyczna

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 14/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Ołówek, Gumka i Temperówka – bajka psychoedukacyjna

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 01/2014 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w przedszkolu masowym

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 24/2013 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

 • Przedszkolak z rozszczepem wargi i podniebienia

 • Wskazówki dla nauczycieli i rodziców: ćwiczenia z dziećmi z wadą rozszczepową twarzoczaszki

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 23/2013 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Problemy z komunikacją

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 22/2013 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Logorytmika, czyli słowo, ruch, muzyka dla przedszkolaka

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 19/2013 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Kierunek: prawidłowy rozwój mowy

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 18/2013 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Kształtowanie prawidłowych zachowań dzieci

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 17/2013 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

 • Przykłady ćwiczeń z zakresu metody Carla Orffa

 • Ruszam się, więc jestem

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 15/2013 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

 • Gimnastyka dla szkraba, to nie tylko zabawa, czyli ruchowe poznawanie świata

 • Planowanie i organizacja zabaw prowadzonych metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 04/2013 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Przykłady łącznego stosowania praktyki pozytywnej, autokreacji i hiperkorekcji

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 14/2012 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Czy małe dziecko może być twórcą

Doradca Nauczyciela Przedszkola nr 13/2012 Forum Media Polska Sp. z o.o. Poznań

Co ma głoska do litery, czyli tajniki glottodydaktyki.